Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.7 m²
 • 1.45 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 34 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 42.6 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 75.5 m²
 • 6.7 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 31.8 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 2.2 tỷVND