Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 138.6 m²
 • 1.83 tỷVND
B
Đã bán
 • 4,202 m²
 • 27.5 tỷVND
C
 • 365.1 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 1,352.2 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 1,000 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 205.3 m²
 • 3.4 tỷVND