Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 36.1 m²
 • 6.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 37.9 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 72.1 m²
 • 17.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35.3 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45.7 m²
 • 6.2 tỷVND