Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 42.4 m²
 • 6.59 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 56 m²
 • 12 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 36 m²
 • 9.9 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 42.4 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 136 m²
 • 63 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 54 m²
 • 8.9 tỷVND