Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 277 m²
 • 39 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 54 m²
 • 9.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 41 m²
 • 6.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.6 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.1 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 17.5 m²
 • 2.1 tỷVND