Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 29.7 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 5.7 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 46.6 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 76.4 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 40.3 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26 m²
 • 3.6 tỷVND