Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 50.9 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 34.8 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 16.1 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55.9 m²
 • 13.5 tỷVND