Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 15.9 m²
 • 2.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52.7 m²
 • 4.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 28 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 14.8 m²
 • 3.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 37.8 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 31 m²
 • 7.5 tỷVND