Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 90.2 m²
 • 9.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 104 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 6.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 30.3 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 5
 • 3
 • 80 m²
 • 8.6 tỷVND
F
 • 5
 • 4
 • 53 m²
 • 6.8 tỷVND