Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 157.2 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 111.7 m²
 • 5.78 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 148.2 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 11
 • 7
 • 146.8 m²
 • 20 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 42.8 m²
 • 3.69 tỷVND
F
Đã bán
 • 57 m²
 • 4.2 tỷVND