Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 28 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 36.1 m²
 • 4.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 47.3 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.5 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.78 tỷVND