Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 60 m²
 • 7.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 62 m²
 • 14.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60.4 m²
 • 8.2 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 55.7 m²
 • 7.55 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 48.9 m²
 • 8.4 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 48.7 m²
 • 9 tỷVND