Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 54 m²
 • 7.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 58.4 m²
 • 7.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 19.4 m²
 • 3.78 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 56.3 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.75 tỷVND