Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 64 m²
 • 17.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 42.2 m²
 • 17 tỷVND
C
 • 4
 • 6
 • 76 m²
 • 27.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 40 m²
 • 1.4 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 23.2 m²
 • 5.5 tỷVND