Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 6.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 31.4 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 9
 • 10
 • 59 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 51 m²
 • 17.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 14.9 m²
 • 2.6 tỷVND