Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 75.7 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 4.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15.3 m²
 • 2.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 4.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 44 m²
 • 1.43 tỷVND