Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 64.9 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 30.5 m²
 • 2.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 6
 • 70 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 58.3 m²
 • 7.1 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 47.84 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.2 m²
 • 4.3 tỷVND