Nhà đất lân cận

A
 • 80 m²
 • 5.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.1 m²
 • 3.65 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 25.8 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 9.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74 m²
 • 7.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 2.45 tỷVND