Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 141 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 118.3 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 112.5 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 75 m²
 • 3.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.7 m²
 • 1.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 85.9 m²
 • 4.5 tỷVND