Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 33.8 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 5.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.9 m²
 • 5.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.4 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 49.6 m²
 • 16 tỷVND