Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 31.7 m²
 • 7.35 tỷVND
B
 • 6
 • 5
 • 80 m²
 • 17 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 47.7 m²
 • 11.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 76.4 m²
 • 11.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 33.8 m²
 • 6.2 tỷVND