Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 528 m²
 • 42 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 285 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 296 m²
 • 17 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.83 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 1.7 tỷVND