Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.75 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 2.73 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 1
 • 81.7 m²
 • 12.6 tỷVND