Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 50.6 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 88.9 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 81 m²
 • 3.64 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 82.6 m²
 • 4.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 2.32 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 87.1 m²
 • 4.95 tỷVND