Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 51.3 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.45 tỷVND
C
 • 134.5 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 1.27 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.45 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 1.15 tỷVND