Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 94.2 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 62.2 m²
 • 2.94 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 75 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 87.6 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 54 m²
 • 4.95 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 55.2 m²
 • 4.35 tỷVND