Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 10
 • 10
 • 135 m²
 • 8.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 80 m²
 • 12.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 46.7 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 71.7 m²
 • 10 tỷVND