Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.6 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 53.1 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.25 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.85 tỷVND