Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 4.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.6 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.65 tỷVND