Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 42.3 m²
 • 13.8 tỷVND
C
 • 7
 • 7
 • 54 m²
 • 13.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 30.9 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 42 m²
 • 26.5 tỷVND