Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.7 m²
 • 4.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 43 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 46.6 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.6 m²
 • 1.72 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 30.8 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 22 m²
 • 3.2 tỷVND