Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 75 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 6.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 26.78 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 56.5 m²
 • 1.5 tỷVND