Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 104.8 m²
 • 4.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 83.8 m²
 • 8.1 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 50.3 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 100 m²
 • 9.1 tỷVND
E
 • 64 m²
 • 2.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 89.5 m²
 • 3.71 tỷVND