Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 16.6 m²
 • 1.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 17.3 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 12 m²
 • 1.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 12.2 m²
 • 1.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15.8 m²
 • 1.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 31.6 m²
 • 3.45 tỷVND