Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 4.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13 m²
 • 2.2 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 47 m²
 • 17.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.3 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 121 m²
 • 22 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 39 m²
 • 7 tỷVND