Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65.8 m²
 • 12.5 tỷVND
B
 • 640 m²
 • 163 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 187 m²
 • 18.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50.4 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 56 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 66.5 m²
 • 9.7 tỷVND