Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26.8 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 47.8 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 11 m²
 • 1.08 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 69.5 m²
 • 7.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48.4 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.58 tỷVND