Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.4 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 7
 • 6
 • 65.1 m²
 • 10.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 5
 • 83.2 m²
 • 18.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 51.2 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 7.2 tỷVND