Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 102 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 87.2 m²
 • 7.7 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 62.2 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 83.7 m²
 • 9.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 61.4 m²
 • 2.6 tỷVND