Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 4.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 58.59 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 73.9 m²
 • 7.1 tỷVND