Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 73.9 m²
 • 7.1 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 120 m²
 • 15 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.4 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 4.6 tỷVND