Nhà đất lân cận

A
 • 70 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 32 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 93.1 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75.5 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 103 m²
 • 13.5 tỷVND