Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 40 m²
 • 15.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 91 m²
 • 4.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77.9 m²
 • 3.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25.36 m²
 • 7.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 64.1 m²
 • 15.2 tỷVND