Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 105 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 80 m²
 • 9.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 37.8 m²
 • 3.7 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 47.8 m²
 • 6.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 70 m²
 • 9.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 33.54 m²
 • 5.6 tỷVND