Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 67.43 m²
 • 2.37 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.5 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 33.5 m²
 • 3.2 tỷVND