Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 2.05 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.86 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2 tỷVND