Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 55.8 m²
 • 6.97 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75.9 m²
 • 9.52 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 104.8 m²
 • 13 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 51.9 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71.7 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 6.73 tỷVND