Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 64 m²
 • 2.87 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 60 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70.4 m²
 • 5.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 75.5 m²
 • 6.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 5.2 tỷVND