Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 118.8 m²
 • 11 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 55.5 m²
 • 8 tỷVND
C
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 124.9 m²
 • 11 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 164.1 m²
 • 7.4 tỷVND
F
 • 68.5 m²
 • 4.8 tỷVND