Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 35.75 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 20.8 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 50.4 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 46.12 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 65.8 m²
 • 5.55 tỷVND
F
 • 3
 • 5
 • 62 m²
 • 8.6 tỷVND